Satış Sözleşmesi

Tarih : .... / .... / .....

SÖZLEŞME KAPSAMI VE TARAFLAR

İş bu sözleşme SATARIZ TEKNOLOJİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sağlanan ürün/hizmetleri teknik özellikleri dâhilinde belirtilen süre kadar tarafın hizmetine sunduğunu belgeler niteliğindeki işbu sözleşme taraflarca mutabık kalınarak imzalanacaktır.

Bu sözleşmede ürün/hizmeti satın alan  ALICI, sistemi hazırlayan ve satışa sunan ise SATARIZ olarak adlandırılacaktır.

SÖZLEŞME ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.     ALICI, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit ve hakaret içeren, taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, foto, video veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini ve yayınlamayacağını,

2.     ALICI, iş bu ürün/hizmeti kişi veya kurumların telif haklarına aykırı olan, fikir ve/veya sanat eserlerine ait  yayınladığı bütün içeriklerle ilgili hususlarda sorumluluğu üstleneceğini, yazılım aracılığıyla gerçekleştirilen telif ihlalleri konusunda SATARIZ’ın hiçbir mesuliyeti olmadığını,

3.     ALICI, virüsler, Truva atları, casus programlar ve dealer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri sisteme yerleştirmeyeceğini, iletmeyeceğini, hat üzerinde lisanssız yazılımlar, eklentiler (vb.) hack, warez ya da pornografik içerikler barındırmayacağını,

4.     ALICI, bu sistem veya hattı kullanarak herhangi bir bilgisayar yazılımı / aracı vasıtasıyla elektronik bir yayına ya da bir kullanıcıya saldırı, kopyala, hack, engelleme gibi işlemler yapmayacağını,

5.     ALICI, Hizmete üye olan kullanıcıların kişisel bilgilerini kendi izinleri olmadan kullanmayacağını, bunları izinsiz kullanması durumunda oluşabilecek hukuki ve mali sorumlulukları peşinen kabul edeceğini,

6.     ALICI, internet de yapılan yorumlardan, yorumları gönderme yetkisine sahip olmasına istinaden  kendisinin sorumlu olduğunu, yorumlarla ilgili doğabilecek herhangi bir hukuki ve mali uyuşmazlıklarda muhatabın kendisi olduğunu, bu nedenle, hukuki herhangi bir durum söz konusu olduğunda müdahale edilebilmesi için hizmetin künyesini sürekli olarak güncel tutacağını,

7.     ALICI, SATARIZ dışında hizmet üzerinde yapacağı değişiklik ya da müdahaleler sonucunda meydana gelebilecek tüm oluşumlardan dolayı sorumlu olacağını, söz konusu zararın giderilmesi hususunda SATARIZ tarafından ücreti karşılığında müdahale yardım talebinde bulunabileceğini,

8.     ALICI, donanımın şifreli dosyalarını illegal yollarla decode edip başkalarının ulaşımına ya da kullanımına izin vermesi sonucunda hukuki ve maddi yaptırımlara maruz kalabileceğini,

9.     ALICI, hizmetin alt yapısını, donanımına dâhil tüm unsurları “oldukları gibi” sağladığını ve internet hakkında veya hizmet yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamadığını, internet yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılabilir unsurların yalnızca kendisinin sorumluluğunda olduğunu,

10.  ALICI, hizmetin kontrol paneline ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini sadece yetkili kişilerle paylaşacağını, kontrol paneline ilişkin tüm erişim bilgilerini güvenli bir şekilde muhafaza edeceğini, bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesine sebep olmasından dolayı oluşabilecek hackleme girişimlerinden SATARIZ’ı sorumlu tutmayacağını,

11.  ALICI, hizmetin kullanımında faaliyet gösteren SATARIZ ve bağlantısını ancak cayma bedelini ödeyerek sonlandırabilirler,

12.  ALICI, kendisi veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak SATARIZ’ın sorumlu olmadığını, bu maddelerin aksine hareket durumunda hizmetin iptal edilebileceğini, aldığı hizmetlerin durdurulabileceğini ve bunda hiçbir hak iddia etmeyeceğini, bu sözleşme ile şimdiden hür iradesiyle koşulsuz ve kayıtsız şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATARIZ HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.     SATARIZ, gerekli donanımlar ile ALICI bünyesine sistemini, sözleşme tarihinde SATARIZ adresinde belirtilen, aktif olarak sonlandırılan yapı ve özellikleriyle ALICI’YA teslim eder.

2.     SATARIZ, hizmet alt yapısı eğer mevcut değil ise, önceden özellikleri belirtilmiş, tarafların ücreti noktasında karşılıklı mutabakat sağladığı hizmet alt yapısını temin eder. Talep durumunda ALICI tarafından istenen ve boş olan hizmeti de alabilir.

SATARIZ TEKNOLOJİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

1.     Yazılım kurulum işlemi yapıldığında kişi/şirket/sahibine süresiz olacak şekilde lisanslanır.

2.     SATARIZ, ürün/hizmet satın alınmasını müteakip 1 (bir) takvim Ay (30 gün) itibariyle ücretsiz standart teknik destek hizmeti sunar.

3.     Standart teknik destek hizmeti; sunulan ürün/hizmet içerisinde görülen her hangi bir etken dâhilinde ya da haricinde meydana gelen aksaklık durumu ve neticesinde en hızlı şekilde alınan önlemlerin genel halidir.

4.     ALICI kasten ya da yapılmaması gerekli olan ürün/hizmet müdahalesi dışında gelişebilecek ve sistemin akışını engelleyen sorunların yalnızca teknik destek ve uzman kişilerce çözüme ulaştırılmasını sağlamalıdır.

5.     Mevcut sistem üzerine ilave edilmesi talep edilen modül ve eklentileri ekstra ücret talep ederek hazırlar ve belirtilen zamanda yayında olan sisteme entegre eder.

6.     Sistemin satın alınmasından sonraki süreçte 1 Ay (30 gün) tamamlanmadan SATARIZ ve ALICI‘ nın karşılıklı anlaşma sağladığı ücret mukabilinde tarafların kabulü sonrası teknik destek hizmetini sürdürür (uzatır).

7.     Yıllık sözleşme sonrası her yıl mevcut kullanılan yazılım teknik destek ve bakım ücreti müşterinin onayı doğrultusunda belirlenecek şekilde ücretlendirilir.

8.     Kullanıcı hizmeti farklı firmadan kullanıyorsa yıllık bakım ve teknik desteği isteğe bağlı olarak tercih edebilir.

9.     Bir üst hizmete geçişlerde herhangi bir veri kaybı yaşanmaksızın yazılımlar ve donanımlar arasındaki ücret farkı belirlenerek yazılım yükseltme işlemleri yapılabilir.

 

 

 

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.     Kullanmakta olduğunuz hizmet üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.     Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.     Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının beyan ettiği adrese kurulur. Bu süre içinde yazılım kurulumu gerçekleşmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.     Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa gerekli belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

·         Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. SATARIZ’ın İptal ve Cayman bedellerini alma hakkı doğar.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

·         Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATARIZ’a ödenmez ise, SATARIZ ürünün veya hizmetin kurulumunu iptal etme hakkına sahiptir.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

·         SATARIZ’ın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini  veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

·         Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek ve kurulumu doğru gerçekleşmemiş ise teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle takip etmek zorundadır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

·         ALICI; satın aldığı ürünün kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATARIZ’a aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET
ADI/UNVANI: SATARIZ TEKNOLOJİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES: Kemalpaşa mh. 88. Sokak no:10/5 Serdivan / SAKARYA
EPOSTA: tapsin@satariz.com
TEL: +90 (535) 858 34 10

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

·         Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

·         Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATARIZ’ a aittir.

·         Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATARIZ’ a iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.